Privacyverklaring

PadelVision is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

PadelVision.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. E-mailadres
  3. Geanonimiseerd IP-adres
  4. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  5. Internetbrowser en apparaat type

Nieuwsbrief/emails bij updates assortiment
PadelVision.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op het delen van informatie. Je hebt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief toestemming gegeven. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor deze mailings.

Contact opnemen

Je kunt contact opnemen via info@padelvision.nl

Google Analytics

De website van PadelVision.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Bij PadelVision.nl zijn er verschillende rechtsgronden voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

Marketingdoeleinden, zoals:

  • Nieuwsbrief: Van iedereen die zich heeft ingeschreven voor de PadelVision.nl nieuwsbrief, heeft hier via opt-in nadrukkelijk toestemming voor gegeven. Als gebruiker heb je altijd het recht om de toestemming weer in te trekken door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief, via de uitschrijflink in de footer van de emails.
  • Analytics/Search Console en Cookies: PadelVision.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Voor deze bovenstaande doeleinden geef je toestemming. Deze kun je op elk gewenst moment altijd weer intrekken.

Omdat PadelVision.nl samenwerkt met meerdere partners, worden bepaalde gegevens van bezoekers verzameld. We delen dus niet actief informatie met anderen, maar een aantal partners doet dit wel. 

Verder worden ip-adressen geanonimiseerd en worden locatiegegevens niet opgeslagen.

Met de volgende bedrijven is een verwerkingsovereenkomst gesloten:

• Google Suite – PadelVision.nl maakt gebruik van de Google Suite. Hierin zijn diensten zoals Gmail, Google Drive en Analytics/Search Console opgenomen.

• Neostrada – De website en back-ups van PadelVision.nl worden gehost bij Neostrada. Gegevens (zoals een comment of een ingevuld contactformulier) die jij achterlaat op de website van PadelVision.nl, worden op de servers van Neostrada opgeslagen. Hieraan is geen houdbaarheidsdatum gebonden.

Let op: geen data doorgeven, wel een overeenkomst: – Bij affiliatie links die verwijzen naar Bol.com, Decathlon en Tennisdirect.nl, wordt er geen data uitgewisseld tussen deze derde website en PadelVision.nl. Deze ‘derden’ plaatsen echter wél cookies nadat je op hun website terecht komt.

PadelVision.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Je naam en e-mailadres worden bijvoorbeeld bewaard zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, maar bijvoorbeeld langer als je een rondleiding hebt geboekt.

• Cookies; alle varianten: opgeslagen gedurende maximaal 30 dagen.

• Google Suite – Gegevens in Google Analytics worden 1 jaar bewaard, in Search Console 1 jaar. Emails blijven maximaal 5 jaar bewaard indien nodig, anders na uiterlijk 1 jaar verwijderd.

• Neostrada – Gegevens (zoals een comment of een ingevuld contactformulier) die jij achterlaat op de website van PadelVision.nl, worden op de servers van Neostrada opgeslagen. Hieraan is geen houdbaarheidsdatum gebonden.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door PadelVision.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie, waarbij de login nog met een extra code is beveiligd.

Apparatuur – De apparaten (laptops, computers of smartphones) die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens, wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

SSL certificaat – Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van PadelVision.nl prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Elke gebruiker van PadelVision.nl heeft het recht om de van hem of haar bewaarde gegevens in te zien, te rectificeren (aan te laten passen) of te laten verwijderen. Uitzondering hierop geldt voor de gegevens van personen of gebruikers die een contractuele verplichting met PadelVision.nl zijn aangegaan en wiens gegevens voor administratie moet worden bewaard.

Jouw rechten:

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die door PadelVision.nl worden bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen naar PadelVision.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens zoals deze worden bewaard.

Recht op rectificatie 
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit aan te laten passen. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je zelf aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail (Instellingen aanpassen/wijzigen.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij PadelVision.nl bewaard worden, voor het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient PadelVision.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij PadelVision.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet meer dat PadelVision.nl jouw gegevens gebruikt? Dan kun je de toestemming van het gebruik van jouw persoonsgegevens intrekken.

PadelVision.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

PadelVision.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer PadelVision.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van PadelVision.nl te beschermen.

Daarbij zetten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk voorop.

Contact opnemen kan via info@padelvision.nl